Onze werkwijze voor bedrijven.
In principe gaat alles per e-mail. Wanneer wordt aangegeven dat persoonlijk contact noodzakelijk is, dan bespreken wij de mogelijkheden daarvoor.


Tekst schrijven
Het schrijven van teksten zien wij als maatwerk.

U kunt ons per e-mail aangeven wat voor tekst wij voor u mogen schrijven. In reactie op uw mail zullen wij u een aantal vragen stellen over de te schrijven tekst. Vervolgens kunnen wij op basis van uw antwoorden een offerte opmaken. Hierin zullen wij niet alleen aangeven wat de kosten zijn, maar ook hoeveel tijd wij nodig hebben om uw opdracht uit te voeren.

Indien u akkoord gaat met de offerte, door de e-mail met de offerte te beantwoorden, starten wij met onze dienstverlening.

U ontvangt uw tekst op of voor de afgesproken datum. Aan deze e-mail voegen wij ook onze eindfactuur toe.

Wanneer u uw tekst sneller wenst dan is opgenomen in de offerte, dan kunt u dit bespreekbaar maken. Aan snellere verwerking kunnen, afhankelijk van de vraag en onze agenda, extra kosten zijn verbonden.


Tekst redigeren

U kunt de te corrigeren tekst naar ons e-mailen als tekstbestand (bij voorkeur als WORD document). Deze kunt u sturen naar info@mabelis-tekstadvies.nl of uploaden via de knop op onze contactpagina.Wij geven vervolgens binnen twee werkdagen door middel van een offerte aan wat de kosten zijn. Hierin geven wij tevens aan hoeveel tijd wij nodig hebben om uw opdracht uit te voeren.

Indien u akkoord gaat met de offerte, door de e-mail met de offerte te beantwoorden, starten wij met onze werkzaamheden.

Wij zullen ons advies in twee versies van uw eigen document naar u terugsturen. Een versie met weergave van de gewijzigde teksten/woorden, suggesties en opmerkingen. De andere met reeds aangepaste tekst, direct gereed voor toepassing. Aan deze e-mail voegen wij tevens de eindfactuur toe.

Wanneer u uw geredigeerde tekst sneller wenst dan is opgenomen in de offerte, dan kunt u dit bespreekbaar maken. Aan snellere verwerking kunnen, afhankelijk van de vraag en onze agenda, extra kosten zijn verbonden.