Hoe gaan wij bij particulieren te werk?
In principe gaat alles per e-mail. Wanneer u aangeeft dat persoonlijk contact noodzakelijk is, dan bespreken wij de mogelijkheden daarvoor.


Tekst redigeren

De te corrigeren tekst kunt u e-mailen naar info@mabelis-tekstadvies.nl of uploaden via de knop op onze contactpagina. Graag als tekstdocument (bij voorkeur in WORD). Wij geven vervolgens binnen 2 werkdagen aan wat de kosten zijn en hoe lang het duurt voordat u uw werk gecorrigeerd terug krijgt. Dit doen wij door middel van een offerte.

Wanneer u akkoord gaat met de offerte, door de e-mail met de offerte te beantwoorden, en wanneer u 50% van het bedrag op de offerte vooraf heeft betaald, starten wij het adviestraject.

U ontvangt de verbeterde versie van uw eigen werk op of voor de afgesproken datum. Wij leveren dit aan in twee varianten. Een met een weergave van de wijzigingen, suggesties en opmerkingen. De andere met reeds aangepaste tekst, direct gereed voor toepassing. Als derde bijlage bij deze e-mail verzenden wij de eindfactuur.

Wanneer u uw advies sneller wenst, dan kunt u dit bespreekbaar maken. Aan snellere verwerking zijn, afhankelijk van de vraag en onze agenda, soms extra kosten verbonden.

 

Tekst schrijven
Het schrijven van teksten zien wij als maatwerk.

U kunt ons per e-mail aangeven wat voor tekst wij voor u mogen schrijven. In reactie op uw mail zullen wij u een aantal vragen stellen over de te schrijven tekst. Vervolgens kunnen wij op basis van uw antwoorden een offerte opmaken. Hierin zullen wij niet alleen aangeven wat de kosten zijn, maar ook hoeveel tijd wij nodig denken te hebben om uw opdracht uit te voeren.

Indien u akkoord gaat met de offerte, door de e-mail met de offerte te beantwoorden, en wanneer u 50% van het bedrag op de offerte vooraf heeft betaald, starten wij het traject.

U ontvangt uw tekstconcept op of voor de afgesproken datum. Aan deze e-mail voegen wij ook onze eindfactuur toe.

 

Wanneer u uw tekst sneller wenst dan is opgenomen in de offerte, dan kunt u dit bespreekbaar maken. Aan snellere verwerking zijn, afhankelijk van de vraag en onze agenda, soms extra kosten verbonden.