Informatie voor studenten

Een foutloze tekst en een heldere structuur zorgen al snel voor een beter leesbaar eindproduct. Dit zie je direct terug in het eindcijfer, dat door je docent of beoordelaar wordt toegekend.

Uit ervaring weten wij dat het schrijven van een eindstuk voor de studie behoorlijk vervelend kan zijn. Niet alleen vanwege de omvang van het stuk dat je moet afleveren, maar zeker ook vanwege de tijd die het vergt. In je hoofd ben je al klaar met je studie en wil je verder met de volgende fase. Dat maakt het soms moeilijk om gemotiveerd te blijven. Heel veel studenten komen zichzelf tegen tijdens het afronden van hun studie, omdat de druk hoog is.

Ook de begeleiding van grote onderwijsinstellingen laat soms te wensen over: te weinig begeleiders voor te veel studenten. De beschikbare tijd voor jou is vaak minder dan je zelf had gewild. Schriftelijke feedback laat soms langer op zich wachten dan jij had bedacht en frustreert je planning. Soms is het dan fijn wanneer je wat extra hulp hebt bij het schrijven ofwel schrijfhulp.

Mabelis Tekstadvies biedt studenten hulp bij het schrijven van scripties, (eind-)verslagen, onderzoeksrapporten, theses en andere schriftelijke producten als eindstuk van een studie.

 

Heldere structuur

Elke onderwijsinstelling stelt eisen aan de structuur van een (onderzoeks-)verslag. Wij helpen je om deze structuur overzichtelijk en logisch aan te brengen. Hoe duidelijker de structuur, hoe duidelijker je boodschap overkomt.

 • We zetten de basisstructuur van je scriptie samen met jou op.
 • We helpen om de onderzoeksvragen in deze structuur een logische plaats te geven.
 • We adviseren over de juiste benaming van hoofdstukken en paragrafen.

 

Feedback begeleiding

Niet altijd is het commentaar van je begeleider even rooskleurig. Altijd zullen suggesties worden gedaan om jouw werk te verbeteren. Dat is een feit. Soms zul je je kunnen vinden in deze voorstellen, soms heb je geen clou wat wordt bedoeld. Het kan dan helpen als een derde partij eens naar het commentaar kijkt en samen met jou de feedback verwerkt.

 • We proberen jou uit te leggen wat de begeleider bedoelt en doen daarbij suggesties.
 • We ondersteunen je met het verwerken van de feedback.
 • We kijken kritisch mee en proberen negatieve feedback voor te zijn.

 

Redigeren

Wanneer je een tekst met veel taalfouten inlevert, kost je dit punten. Misschien leidt het zelfs tot afkeuring van je werk. Ook al is je boodschap goed, men neemt dit minder serieus als deze technisch niet juist is verwoord. Hoe minder taalfouten, hoe minder ergernis van de beoordelaar.

 • We corrigeren op spelling en grammatica.
 • We redigeren op zinsopbouw.
 • We doen suggesties om onsamenhangende zinnen te verbeteren, om woordherhalingen in de tekst weg te nemen en om de algemene leesbaarheid te vergroten.

 

Literatuur

Aan elk onderzoek ligt literatuur ten grondslag. Met literatuur verschaf je de lezer achtergrondinformatie, onderbouw je je probleemstelling en kies je de modellen voor je praktijkonderzoek (empirie). Het vinden van de juiste literatuur is soms een behoorlijke opgave. Daarnaast is het gebruik van deze literatuur aan strikte regels gebonden. Je mag immers niet zomaar andermans werk kopiëren, dat is plagiaat.

 • We helpen met het zoeken van relevante literatuur.
 • We ondersteunen bij het juist verwerken van verwijzingen, volgens de APA stijl (American Psychological Association).
 • We assisteren bij het maken van een bronnenlijst.

 

Presentatie onderzoeksresultaten

Na de finale goedkeuring van je onderzoeksrapport, thesis of scriptie zul je de resultaten moeten verdedigen. Over het algemeen door middel van een presentatie. Niet iedereen is in de wieg gelegd om te presenteren, daarom is het belangrijk dat je je goed voorbereidt. Hoe beter je verhaal overkomt, hoe geloofwaardiger je bent.

 • We helpen bij het maken van een goede presentatie met PowerPoint.
 • We ondersteunen bij het maken van je verhaal.
 • We geven tips over hoe je dat verhaal kunt vertellen.

 

Wij schrijven voor studenten géén volledige tekstconcepten.

Wij bieden geen diensten in de Engelse taal, maar hebben wel goede contacten met een native speaker.