Belangrijk om te weten:

 1. Wij tariferen per kwartier en nemen ook deelopdrachten aan, zoals een enkel hoofdstuk.
 2. We schrijven voor studenten geen teksten, maar helpen je met het verbeteren van je eigen werk om plagiaat te voorkomen. Dit noemen we schrijfhulp.
 3. Hoe eerder je ons bij het schrijftraject betrekt, hoe meer effect de schrijfhulp heeft.
 4. Je kunt uit de onderstaande onderwerpen kiezen. Je hoeft dus niet het hele pakket te nemen.

 

Structuur aanbrengen

Elke onderwijsinstelling stelt eisen aan de structuur van een (onderzoeks-)verslag. Wij helpen je om deze structuur overzichtelijk en logisch aan te brengen. Hoe duidelijker de structuur, hoe duidelijker je boodschap overkomt.

 • We zetten de basisstructuur van je scriptie samen met jou op.
 • We helpen om de onderzoeksvragen in deze structuur een logische plaats te geven.
 • We adviseren over de juiste benaming van hoofdstukken en paragrafen.

Feedback verwerking

Niet altijd is het commentaar van je begeleider even rooskleurig. Altijd zullen suggesties worden gedaan om jouw werk te verbeteren. Dat is een feit. Soms zul je je kunnen vinden in deze voorstellen, soms heb je geen clou wat wordt bedoeld. Het kan dan helpen als een derde partij eens naar het commentaar kijkt en samen met jou de feedback verwerkt.

 • We proberen jou uit te leggen wat de begeleider bedoelt en doen daarbij suggesties.
 • We ondersteunen je met het verwerken van de feedback.
 • We kijken kritisch mee en proberen negatieve feedback voor te zijn.

Redigeren

Wanneer je een tekst met veel taalfouten inlevert, kost je dit punten. Misschien leidt het zelfs tot afkeuring van je werk. Ook al is je boodschap goed, men neemt dit minder serieus als deze technisch niet juist is verwoord. Hoe minder taalfouten, hoe minder ergernis van de beoordelaar.

 • We corrigeren op spelling en grammatica.
 • We redigeren op zinsopbouw.
 • We doen suggesties om onsamenhangende zinnen te verbeteren, om woordherhalingen in de tekst weg te nemen en om de algemene leesbaarheid te vergroten.

Literatuur

Aan elk onderzoek ligt literatuur ten grondslag. Met literatuur verschaf je de lezer achtergrondinformatie, onderbouw je je probleemstelling en kies je de modellen voor je praktijkonderzoek (empirie). Het vinden van de juiste literatuur is soms een behoorlijke opgave. Daarnaast is het gebruik van deze literatuur aan strikte regels gebonden. Je mag immers niet zomaar andermans werk kopiëren, dat is plagiaat.

 • We helpen met het zoeken van relevante literatuur.
 • We ondersteunen bij het juist verwerken van verwijzingen, volgens de APA stijl (American Psychological Association).
 • We assisteren bij het maken van een bronnenlijst.

Presentatie onderzoeksresultaten

Na de finale goedkeuring van je onderzoeksrapport, thesis of scriptie zul je de resultaten moeten verdedigen. Over het algemeen door middel van een presentatie. Niet iedereen is in de wieg gelegd om te presenteren, daarom is het belangrijk dat je je goed voorbereidt. Hoe beter je verhaal overkomt, hoe geloofwaardiger je bent.

 • We helpen bij het maken van een goede presentatie met PowerPoint.
 • We ondersteunen bij het maken van je verhaal. (Schrijfhulp)
 • We geven tips over hoe je dat verhaal kunt vertellen.